จัดจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) , ลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) บัตรผ่านประตู