จัดจำหน่ายและติดตั้ง โปรเจคเตอร์ ( Projector ) , ทีวี ( TV ), กระดานอัจฉริยะ ( Active Board ), ปริ๊นเตอร์ ( Printer )