ให้บริการติดตั้ง เน็ตเวิร์ค สำนักงาน, Fiber Optic , WIFI , Cloud Service, กำหนดความเร็วของผู้ใช้แต่ละราย เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ