จัดจำหน่าย Software  OS , Anti-Virus, CC Boots, CAD, WonderShare  ฯลฯ